Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů - duo-lifecz.cz

Ve společnosti Lic.Monika Čelůstková  – duo-lifecz.cz  - řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.

Tyto webové stránky se zabývají primárně prodejem  doplňků stravy a kosmetikou značky DuoLife. Evidujeme vaše objednávky, pro tyto účely si od Vás bereme jen ty údaje, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky. Zároveň jsme přijali patřičná bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich dat (šifrování, přístup do administrace, objednávkám, jen pro povolené IP adresy atd.). Sběr osobních údajů probíhá přímo od subjektu (vyplníte formulář, dokončíte objednávku), tak automaticky. Níže všechny případy rozebíráme podrobněji, především z pohledu právních důvodů zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.

Pokud požádáte o výmaz svých údajů, uděláme to neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od vaší žádosti, kterou prosím směřujte na naši emailovou adresu: duo-lifecz@seznam.cz Upozorňujeme, že výmaz můžeme udělat jen v případě, pokud k archivaci dat nejsou zákonné důvody. V případě nákupu máte na některé zboží až dvouletou záruku a po tuto dobu vaše data vymazat nemůžeme.

Není-li to výslovně uvedeno, Lic.Monika Čelůstková  – duo-lifecz.cz  nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům. Souhlasem se zpracováním ososbních údajů pouze souhlasíte s předáním dopravci za účelem doručení zásilky.


Osobní údaje získané od subjektu


OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKANÉ OD SUBJEKTU
 

Objednávkový formulář

Formulář pro vytvoření objednávky (nákupní košík):

Slouží osobám, které mají zájem o doplňky stravy a kosmetiku značky DuoLife. Povinná pole pro vytvoření objednávky jsou: e-mailová adresa, jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, IČO, DIČ, pokud nakupujete na firmu. Pokud u nás nakoupíte, chceme po vás jen nezbytné údaje k vyřízení objednávky. Tyto údaje v žádném případě nepoužíváme k reklamním účelům. Předáváme je pouze přepravním společnostem, které vám zboží doručují.

Osobní údaj:

e-mailová adresa, jméno, společnost (IČO, DIČ), telefon, adresa,

Získání osobního údaje:

od subjektu

Zákonnost:

souhlas subjektu

Účel:

kontaktní informace, využitelné jen a pouze pro vyřízení objednávky, uživatelskou podporu, vznik smluvního vztahu

Informace o zpracování:

Fyzická osoba je ve smluvním vztahu se spol. Lic.Monika Čelůstková  – duo-lifecz.cz zákonnost zpracování podle článku 6 1.b. Data uchováváme po dobu 10 let (záruční lhůta 2 roky). Pokud nedojde v této lhůtě k opakované objednávce, vaše data jsou kompletně vymazána, případně se lhůta prodlužuje.

 

Osobní údaje získané automaticky

Webový server thewashbasins.com automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány přes Google Analytics. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno. . Lic.Monika Čelůstková  – duo-lifecz.cz  používá takto získané informace jen a pouze k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci webu.

Údaje pro reklamní systémy- Lic.Monika Čelůstková  – duo-lifecz.cz  nepoužívá žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.


Zabezpečení osobních údajů- www.duo-lifecz.cz pro přenos dat využívá výhradně zabezpečené připojení s protokoly HTTPS. Data jsou ukládána v zabezpečené databázi, hesla jsou hashované.Lic.Monika Čelůstková-  jako správce- odpovídá za dodržování povinností kladených Obecným nařízením. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracování, jejichž dodržování zároveň musí být správce schopen doložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit. Samozřejmostí však musí být plnění i dalších povinností stanovených Obecným nařízením.

Zpracovatelé- poskytovatel  Lic.Monika Čelůstková  – duo-lifecz.cz  zdarma používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele softwarových služeb a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel softwearových uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Objednateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

 
Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů:
Dle interní analýzy nemá povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 Nařízení).
Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá majitel firmy Lic. Monika Čelůstková


Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?
Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu poskytování záruky na zakoupené zboží) a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

 

Kdo všechno bude mít přístup k vašim osobním údajům?
Správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.
 

Jaká máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?
- právo svůj souhlas kdykoli odvolat
- právo osobní údaje opravit či doplnit
- právo požadovat omezení zpracování
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
- právo požadovat přenesení údajů
- právo na přístup k osobním údajům
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
- další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 Žádost o přenositelnost údajů
Pokud chcete požádat o přenos svých údajů (tedy těch co jste vy sami zadali), kontaktujte nás na duo-lifecz@seznam.czVznesení námitky
Pokud chcete vznést námitku, kontaktujte nás na duo-lifecz@seznam.czŽádost o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud chcete odvolat souhlas, kontaktujte nás na duo-lifecz@seznam.cz

 


Žádost o odstranění osobních údajů (právo být zapomenut)
Pokud chcete kompletně vymazat svoje data z našich databází, kontaktujte nás písemně na duo-lifecz@seznam.cz